ISOFTLASER®

ไอซอฟต์เลเซอร์ ถือเป็นบริษัทรายแรกของไทย ที่นำเอาสินค้าเทคโนโลยีความงามที่ทันสมัยมาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการจากเดิมเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ให้บริการในร้านสปา สถาบันความงามหรือแม้กระทั่งคลินิก โดยไอซอฟต์เลเซอร์ ได้รวบรวมและทำการเลือกสรรนำเอาเฉพาะนวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันมีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับ ตลอดจนผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนจากองค์กรรัฐของไทยในการรับรองคุณภาพแล้ว ว่าเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบเหมาะแก่การนำมาใช้งานได้เองที่บ้าน เพื่อช่วยในการดูแลความงามครอบคลุม ผิวหน้า ผิวกาย และรูปร่าง ซึ่งสามารถแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีที่นำมาจำหน่ายเช่น เทคโนโลยีแสงบำบัดผิว เช่น แสงเลเซอร์, แสง IPL, แสง LED และ คลื่นความถี่ในแบบต่างๆเช่น คลื่นวิทยุหรือที่เรียกว่า คลื่นRF (Radio Frequency), คลื่นอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound), คลื่นไอออนโต(Ionto

ชื่อ .................

นาย ตวงสิทธิ์ สังข์สุวรรณ
(Thuangsit Sangsuwan)
ประธานกรรมการ

ชื่อ .................

ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการเปิด ศูนย์ Minihifu แบบครบวงจร (Minihifu Business Center) ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกับ Minihifu Shop Flagship Store ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ เซนทรัลแกรนด์ พระรามเก้า และเซนทรัลปิ่นเกล้า เพื่อเป็นการรองรับ ตอบสนองความต้องการ การเข้าถึงเพื่อทดลองนวัตกรรมแสงดูแลผิวด้วยตัวเอง การบริการ การให้คำปรึกษาฯ ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านความงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากแพทย์ผิวหนัง และบริษัทผู้ผลิต ประเทศเกาหลี โดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า

“คุณภาพของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่คุณไว้วางใจได้”

จากจุดเริ่มต้นด้วยประสบการณ์ในสายอาชีพที่ปรึกษาความงาม ที่สามารถบ่มเพาะนำเอาวิชาความรู้ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่สั่งสมมายาวนาน มากกว่า 10 ปี บวกกับการเล็งเห็นถึงการนำ เอาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อความงามสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาผิวก่อให้เกิดธุรกิจความงามรูป แบบใหม่ ที่ได้นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการความงามครั้งแรกและ ครั้งสำคัญในประเทศไทยที่มีการเลยก็ว่าได้ที่ได้มีการนำเอา เทคโนโลยีซอฟต์เลเซอร์และนวัตกรรมทาง การแพทย์ต่างๆที่ใช้ในวงการแพทย์มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสำหรับ การใช้งานด้วยตัวเองที่บ้านได้ (Home Use)

ISOFTLASER ไอซอฟต์เลเซอร์ ผู้นำเข้าเครื่อง IPL แบบ HOME USE ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ พร้อมกับการดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องไอพีแอลสำหรับใช้งานที่บ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองคุณภาพ ถือเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาไทย

เป็นเจ้าของเทคโนโลยี IPL ที่ดีที่สุด